Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

СДРУЖЕНИЕ "ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАУКОМА"

 

Сдружение „Пациентска организация глаукома” е неправителствена, пациентска организация. Дейността й е свързана със защитата на правата на пациентите, болни от глаукома, техни съмишленици и др., осигуряване достъпа до лечение, подобряване условията за лечение на пациентите, подобряване качеството на живот на пациентите.

 

В организацията засега членуват 150 глаукомноболни, като броят им непрекъснато се увеличава.


Повече информация може да се получи на адрес www.glaucoma.bg