Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

Календар на важни научни събития през 2020 година


2020

1. 14 EGS КУРС ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ. ЛИСАБОН, 27-28 МАРТ, 2020 г.Двудневeн курс с участие на водещи глаукомни специалисти, посветен на диагноза,терапия,медикаментозно и хирургично лечение на глаукомата ще се проведе на 27-28 март в Лисабон, Португалия. Ще се изнесат обзорни лекции, участия в групи за обсъждане на интересни случаи и хирургична практика(workshpps,surgical wet labs),за съжаление без българско участие, въпреки конкурса обявен от УС на БГД за частично спонсориране с такса правоучастие на 3 обучаващи се офталмолози,членове на БГД.


2. 14 КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГЛАУКОМНО Д-ВО , Брюксел, Белгия, 30/05-3/06/2020г. (EGS 14th Congress , Brussels,Belgium 30 May-3 June,2020)
Очаква се Конгресът да бъде грандиозно научно събитие, в което ще се застъпят основните напра- вления в дейността на EGS : (Innovation(иновации), Education(образование), Commnuication (комуникация), Implementation(унифициране на грижата за болния чрез Ръководство).Срокът за изпращане на резюмета е приключил. На Конгреса ще се чества тържествено 40 годишнината от създаването на EGS.

Важно съобщение: Все още не е приключил конкурсът , обявен от УС на БГД - за спонсориране с такса правоучастие на 3 членове на БГД , с приети резюмета от доклади за участие в 14 Конгрес на EGS 2020 г. в Брюксел. Срок и условия за участие са съобщени в сп.„Глаукоми”,бр.2, 2019 г., стр. 43 и интернет стр. на БГД (www.bgsbg.net) КАЛЕНДАР НА БЪДЕЩИ СВЕТОВНИ КОНГРЕСИ НА СВЕТОВНАТА ГЛАУКОМНА АСОЦИАЦИЯ (СГА) 9 КОНГРЕС НА СГА ( 24-27 март,2021 г.) КИОТО,ЯПОНИЯ

ДРУГИ ВАЖНИ ОФТАЛМОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2020г.

-37th World Ophthalmology Congress. 26–29/06/ 2020, Cape Town, South Africa

- DOG2020.118th Congress of the German Ophthalmological Society 8-10/10/ 2020 Berlin