Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)
Календар на научните събития през 2014 година

КАЛЕНДАР на глаукомни научни събития през 2014 г обявени от Световната Глаукомна Асоциация

11 КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГЛАУКОМНО ДРУЖЕСТВО( 11 EGS CONGRESS)

7-11 юни, 2014 г., Ница, Франция


Националната глаукомна асоциация във своята дейност и сътрудничество е тясно свързана с Европейската глаукомна асоциация (European Glaucoma Society (EGS).Призоваваме отново да не бъде пропуснато най-голямо глаукомно научно събитие на 2014г.:” 11 Конгрес на ЕGS


На него ще се представят най-новите научни постижения в областта на глаукомата от световно известни учени и офталмолози в научни сесии с доклади , постери, дискусии , курсове за обучение, видео сесии.Участниците в конгреса ще се запознаят с най- новите технически , диагностични и терапевтични възможности на богатата фирмена изложба . Ница,един от най- красивите градове от слънчевата френска ривиера ще предостави чудесни възможности за нови професионални и лични контакти и приятно прекарано време .


Във връзка с 11 конгрес на EGS в Ница с цел подпомагане на личностната реализация на млади офталмолози, Управителният съвет (УС) на НГА взе решение, според което се обявява конкурс за спонсориране с такса за правоучастие на 3 млади членове на НГА под 35 години с приети резюмета от доклади за участие в предстоящия 11 Конгрес на EGS в Ница. За целта е необходимо да се изпрати съобщението от Организационния комитет на EGS конгреса за прието резюме, както и самото резюме на съответното научно съобщение със срок до 12.03. 2014г. на адрес: nataliyapetkova@gmail.com, rankova@hotmail.com

Спечелилите трима участници ще бъдат определени от УС на НГА до 25.03.2014г. като имената им ще бъдат съобщени по интернет. За класирането им ще се вземе предвид начинът на представяне, научният и практичен интерес на научното съобщение.Спечелилите конкурса трябва да направят сами регистрацията си за конгреса в Ница до 31.03. 2014 г. като изразходваната сума ще им бъде преведена по банков път от НГА срещу представен документ за платена такса за правоучастие до посочената дата. C пожелание за успех !


Доц.Н.Петкова