Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)