Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

ПОКАНА

 


До членовете на Българското глаукомно дружество (БГД)

 

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

Ръководството на Българско глаукомно дружество (БГД) има удоволствието да Ви покани да участвате в XIX Симпозиум на БГД, който ще се проведе на 22 май (14-18ч.) и 23 май (8-18ч.) 2020 г. в гр.София.

Основна тематика на симпозиума е „Откритоъгълна глаукома”- нови тенденции в диагностика и лечение“.

Тематични лекции и доклади посветени на глаукомата ще бъдат изнесени от български и чуждестранни офталмолози и известни глаукоматолози от редица европейски страни.

Срокът на изпращане на заглавия и резюмета на български и английски език, до 20 стандартни машинописни реда, е до 15.02.2020 г.

Отново ще се проведе конкурс за наградата „Млад учен“. Наградата ще бъде присъдена на участници до 35 ненавършени години, с най-добре представена и оформена презентация на завършен самостоятелен труд в областта на глаукомата, представляваща научен интерес. Желаещите да участват за тази награда трябва да я изпратят представена на 5-6 стандартни машинописни страници до 15.02.2020 г. Изпращането на резюмета и доклади е на следните електронни адреси: marieta_ikk@abv.bg; rankova@hotmail.com.

Допълнителна информация ще получите чрез сайта на БГД: https://bgsbg.net

Ще се радваме на Вашето присъствие, активно участие и интерес към проблема „Глаукома”!

УС на БГД