Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 

1 Доц. д-р Наталия Петкова-Влахова (Почетен Председател на БГД) - София, България
2 Проф. д-р Блага Чилова-Атанасова - Пловдив, България
3 Доц. д-р Стойна Баналиева - София, България
4 Проф. д-р Веселин Танев - София, България
5 Акад. д-р Петя Василева - София, България
6 Акад. д-р Православа Гугучкова-Янчулева - София, България
7 Prof. Franz Grehn - Вюрцбург, Германия
8 Prof. John Thygesen - Глоструп,Дания
9 Prof. John Salmon - Оксфорд, Англия
10 Prof. Alfonso Anton - Барселона, Испания
11 Prof. Anja Tuulonen - Тампере, Финландия
12 Проф. д-р Драган Веселинович - Ниш, Сърбия
13 Проф. д-р Весна Димовска - Скопие, Северна Македония
14 Проф. д-р Магдалена Антова-Велевска - Ниш, Северна Македония
15. Ass.prof. Barbara Cvenkel Любляна, Словения
16. Prof. Anastasios Konstas Солун, Гърция