Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

СПИСАНИЕ ГЛАУКОМИ

 

Том I, Брой 1, 2012 - PDF File

Том II, Брой 1, 2013 - PDF File
Том II, Брой 2, 2013 - PDF File

Том III, Брой 1, 2014 - PDF File
Том III, Брой 2, 2014 - PDF File

Том IV, Брой 1, 2015 - PDF File
Том IV, Брой 2, 2015 - PDF File

Том V, Брой 1, 2016 - PDF File
Том V, Брой 2, 2016 - PDF File

Том VI, Брой 1, 2017 - PDF File
Том VI, Брой 2, 2017 - PDF File

Том VII, Брой 1, 2018 - PDF File
Том VII, Брой 2, 2018 - PDF File // Корица PDF File

Том VIII, Брой 1, 2019 - PDF File // Корица PDF File
Том VIII, Брой 2, 2019 - PDF File // Корица PDF File

Том IX, Брой 1, 2020 - PDF File // Корица PDF File
Том IX, Брой 2, 2020 - PDF File // Корица PDF File

Том X, Брой 1, 2021 - PDF File // Корица PDF File
Том X, Брой 2, 2021 - PDF File // Корица PDF File // Корица2 PDF File

Том XI, Брой 1, 2022 - PDF File