Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

РЪКОВОДСТВО

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НГА 2004-2013 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. Наталия Петкова

 

СЕКРЕТАР
д-р Чарита Ранкова

ЧЛЕНОВЕ:

проф. П.Гугучкова

проф.Веселин Танев
проф. Мариета Конарева
Доц.Р.Христова
доц. Ботьо Ангелов

 

---

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НГА ОТ 2013 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. Наталия Петкова

 

СЕКРЕТАР
д-р Чарита Ранкова

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Православа Гугучкова
доц. Руска Христова
проф. Мариета Конарева
доц. Ботьо Ангелов
доц. Марин Атанасов
доц.Борислав Кючуков,
д-р Бисера Самсонова

 

 

---

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГД ОТ 2016 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф.Мариета Конарева-Костянева

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц.Марин Атанасов

 

СЕКРЕТАР
д-р Чарита Ранкова


КАСИЕР

д-р Станислава Костова

ЧЛЕНОВЕ:

доц. Руска Христова
доц. Борислав Кючуков
д-р Бисера Самсонова
доц. Зорница Златарова
доц. Снежина Мургова

 

----

Управителен съвет,
избран на Извънредно Общо събрание (18.10.2017 г.хотел Рамада, София)