Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

РЪКОВОДСТВО

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НГА 2004-2013 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. Наталия Петкова

 

СЕКРЕТАР
д-р Чарита Ранкова

ЧЛЕНОВЕ:

проф. П.Гугучкова

проф.Веселин Танев
проф. Мариета Конарева
Доц.Р.Христова
доц. Ботьо Ангелов

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НГА ОТ 2013 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. Наталия Петкова

 

СЕКРЕТАР
д-р Чарита Ранкова

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Православа Гугучкова
доц. Руска Христова
проф. Мариета Конарева
доц. Ботьо Ангелов
доц. Марин Атанасов
доц.Борислав Кючуков,
д-р Бисера Самсонова

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГД ОТ 2016 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф.Мариета Конарева-Костянева

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц.Марин Атанасов

 

СЕКРЕТАР
д-р Чарита Ранкова

ЧЛЕНОВЕ:

доц. Руска Христова
доц. Борислав Кючуков
д-р Бисера Самсонова
доц. Зорница Златарова
доц. Снежина Мургова

 

КАСИЕР

д-р Станислава Костова

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НГА м.март,2017г.-м.октомври ,2017г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. Наталия Петкова

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Чарита Ранкова

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Православа Гугучкова
доц. Руска Христова
проф. Мариета Конарева
доц. Ботьо Ангелов
доц. Марин Атанасов
доц.Борислав Кючуков,
д-р Бисера Самсонова


 

Управителен съвет,
избран на Извънредно Общо събрание (18.10.2017 г.хотел Рамада, София)

 

Председател:
проф. Мариета Конарева -Костянева,д.м

Ръководител на Катедра по очни болести,
МУ - Пловдив
Членове: 
доц. Борислав Кючуков, д.м.
Завеждащ клиника по очни болести, УМБАЛ "Царица.Йоанна", ИСУЛ, София

Зам. председател:
доц.Марин Атанасов д.м

Зам. директор Диагностична и лечебна дейност, УМБАЛ "Св.Георги", Пловдив
Началник – клиника по очни болести МУ, Пловдив (от 2020 г.)

проф. Зорница Златарова, д.м.
Катедра по очни  болести и зрителни науки , MУ - Варна, . СБОБАЛ - Варна
Секретар:
д-р Чарита Ранкова.
Завеждаща I oчно отделение УМБАЛ "Александровска",София (до 2019 г.) 
доц.Снежана Мургова, д.м.
Завеждаща Катедра по очни болести, МУ Плевен
Касиер:
доц. Станислава Костова , д.м.

Завеждаща I oчно отделение УМБАЛ "Александровска", София (от 2019 г. )
д-р АнаниТошев
Асистент. Катедра по очни болести, МУ, УМБАЛ "Александровска", София
    доц. Наталия Петкова, д.м.
Почетен председател на БГД
Главен редактор на списание ”Глаукоми”
       

 

 


 

Управителен съвет,
избран на Общо събрание - 14.10.2021г., х.Рила, Боровец

 

Председател:
доц. Марин Атанасов д.м

Началник клиника по очни болести,
УМБАЛ Свети Георги ЕАД, МУ, Пловдив

Членове: 
проф. Мариета Конарева-Костянева, д.м
МУ - Пловдив

Зам. председател:
доц. Станислава Костова д.м.

Зав.Първо очно отделение
УМБАЛ „Александровска“ МУ , София

проф. Зорница Златарова, д.м.
Катедра по очни  болести и зрителни науки , MУ - Варна

Секретар: д-р Николай Даков

Асистент - Първо очно отделение
УМБАЛ „Александровска“

д-р Чарита Ранкова
АСМП, София
    д-р Бисера Самсонова д.м
Ресбиомед, София
    д-р АнаниТошев, д.м.
Асистент. Катедра по очни болести,
УМБАЛ "Александровска", МУ, София
    д-р Андрей Маринов, д.м.
СБАЛОБ „Зора“, София