Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

Важни съобщения

 

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ от УС на БГД:

1. КОНКУРС ЗА НАГРАДА „МЛАД УЧЕН”
Конкурсът ще се проведе на XVIII Симпозиум на БГД в гр.Пловдив за участници до 35 ненавършени години, с най-добре представена и оформена презентация на завършен самостоятелен труд в областта на глаукомата, представляваща научен интерес. Желаещите да участват за тази награда трябва да я изпратят представена на 5-6 стандартни машинописни страници (кратко въведение, цел, материал и методи, резултати, кратко обсъждане, заключение, книгопис и резюмета с ключови думи на български и английски език) до 15/02/2019 г.

2. КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 13 ГЛАУКОМЕН КУРС ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ (08.02.2019 - 09.02.2019 г.) гр. Майнц, Германия.
УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие на 3 членове на БГД за 13 Глаукомен курс за обучаващи се (13-th EGS European Glaucoma Residents’ Coursе). Желаещите да участват в курса да са под 35 г.Те могат да подадат молба за спонсорство до ръководството на БГД до 30 ноември 2018 год. Молбите трябва да бъдат аргументирани , изпратени на адрес: marieta_ikk@abv.bg; rankova@hotmail.com .Те ще бъдат разгледани и одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

3. КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 8 СВЕТОВEH ГЛАУКОМEH KOНГРЕС(8 WORLD GLAUCOMA CONGRESS/ WGC/) В МЕЛБЪРН, АВСТРАЛИЯ (27-30/03/2019)
УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие за 8 WGC на 3 членове на БГД , с приети резюмета от доклади за участие в конгреса. За целта се изисква да се изпрати съобщението от Организационния комитет на конгреса за прието резюме, както и самото резюме в срок до 15/02/2019г на адрес: marieta_ikk@abv.bg; rankova@hotmail.com . Спечелилите конкурса участници ще бъдат определени от УС на БГД и имената им ще бъдат съобщени по интернет. Класирането ще се базира на научния и практичен интерес и начина на представяне на дадено съобщение. Спечелилите конкурса трябва сами да се регистрират в Конгреса, като изразходваната за регистрация сума ще им бъде преведена по банков път от УС на БГД срещу представен документ за платена такса за правоучастие и подписване на съответен договор за спонсорство- до 01/03/2019 г.
В случай, че някой от спонсорираните участници не посети конгреса,платената такса за правоучастие се връща на спонсора,след приключване на конгреса.
УС на БГД


 

Покана за XVIII  Симпозиум на БГД , 2019 г.

 


XIX СИМПОЗИУМ НА БГД . Традиционно Симпозиумът ще се проведе в края на м. март, 2020 г. Търсете подробна информация в сайта на БГД (www.bgsbg.net) в следващия брой на сп. ”Глаукоми”.

КОНКУРС ЗА НАГРАДА „МЛАД УЧЕН”. Конкурсът се провежда на всеки Симпозиум на БГД за участници до 35 ненавършени години, с най-добре представена и оформена презентация на завършен самостоятелен труд в областта на глаукомата, представляваща научен интерес. Желаещите да участват за тази награда в XIX СИМПОЗИУМ НА БГД трябва да изпратят статия в срок, който допълнително ще обявим, представена на 5-6 стандартни машинописни страници (кратко въведение, цел, материал и методи, резултати, кратко обсъждане, заключение, книгопис и резюмета с ключови думи на български и английски език.
Адрес за кореспондеция:
Проф.Мариета Конарева- Костянева, e-mail: marieta_ikk@abv.bg;
Д-р Чарита Ранкова,e-mail: rankova@hotmail.com


 

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ