Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

Други дейности на Българско глаукомно дружество (БГД)

1. През 2013г. са дарени 7 “Perkins” тонометъра на 7 Университетски очни клиники в:

-1.УМБАЛ “Александровска”,София;

-2. УМБАЛ“Света Анна”,София;

-3. УМБАЛ “Царица Йоанна”,” ИСУЛ”,София;

-4.УМБАЛ “ Свети Георги” , МУ Пловдив;

- 5.Катедра по офталмoлогия и зрителни науки,МУ , Варна;

-6.УМБАЛ “Д-р Георги Странски”,МУ ,Плевен;

- 7.МФ,Тракийски Унивеситет,Стара Загора

2. През 2015г.Спонсориране на 2 училища за слабозрящи деца с увеличителни приспособления за четене

 

Спонсориране с такса правоучастие на участници в:

 

- V Световен Глаукомен конгрес –Ванкувър, Канада, 2013 г.;
- XI EGS Congress-Ница, Франция, 2014 г.;
- VI Световен Глаукомен конгрес, Hong-Kong, 2015 г. ;
- Глаукомен курс на ЕGS, за специализанти по офталмология, Женева, Швейцария, 2016 г. ;
- XII Конгрес на Европейската глаукомна асоциация (EGS), Прага, 2016 г.

 

2. През 2017 г.
Спонсориране такса правоучастие:
VII Cветовен глаукомен конгрес, 2017г.,Хелзинки